Lloyds Certiked logo

Design thinking toepassen in kwaliteitsmanagement? Ja!

Design thinking toepassen in kwaliteitsmanagement? Ja!

Allereerst, wat is design thinking? Dit is een methode, een manier van denken en werken, om op een praktische en creatieve wijze problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Hoe kan design thinking worden toegepast in kwaliteitsmanagement?

Bij het woord ‘design’ denken we vaak aan ontwerpen. En ja, dat klopt, maar in het Engels heeft het woord design ook nog een andere betekenis: een plan van aanpak. Tim Brown van IDEO zette in Harvard Business Review (2009) uiteen wat de toegevoegde waarde van design thinking is bij innovatie.

Brown definieert design thinking als volgt: Design thinking is een discipline die gebruik maakt van het gevoel en de methoden van een designer om een product te bedenken dat technisch realiseerbaar is, aan de verwachtingen van de klant voldoet en ‘businesswise’ levensvatbaar is omdat het toegevoegde waarde voor de klant levert en onderscheid in de markt weet te creëren.

Design thinking is een verzameling methoden en een mindset die is ontstaan aan Stanford University en inmiddels mainstream is geworden in bijna elke branche. Hoewel de fasen en methoden van design thinking een raamwerk lijken, is de essentie van design thinking de focus op ‘empathie’ en ‘experimenten’ om innovatieve, zinvolle en op mensen gerichte oplossingen te ontwerpen.

Design thinking kan dus in elke industrie gebruikt worden, hoe?

Lees het hele artikel over design thinking

Bron: sigma-online.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer