Lloyds Certiked logo

De kwaliteitsprofessional beste probleemoplossers

De kwaliteitsprofessional beste probleemoplossers

Kwaliteitsprofessionals kunnen nogal wat. Ze beschikken over dé mix van kennis en vaardigheden en hebben een unieke kijk op hoe bedrijven functioneren. Deze kwaliteiten van de professionals kunnen naast problemen oplossen in de eigen organisatie ook ingezet worden als hulp bij het oplossen van wereldkwesties. Met andere woorden: de kwaliteitsprofessional zijn bij uitstek de beste probleemoplossers. Hoe doen ze dat?

Ten eerste zien kwaliteitsprofessionals bedrijven niet als top-down of plan-and-control-hiërarchieën georganiseerd in functies. Kwaliteitsdeskundigen zien cross-functionele stromen die producten en diensten creëren waar mensen op af komen en die ze nodig hebben. Daarnaast beschikken de kwaliteitsprofessionals over een bijzondere skills. In plaats van mensen de schuld te geven als iets fout gaat, kijken zij naar de systemen en hoe deze functioneren.

Lees hoe kwaliteitsinstrumenten, zoals 'Pareto-analyse' of 'Failure mode and effects analysis' kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen in de wereld.

Bron: sigmaonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer