Lloyds Certiked logo

De harde invloed van routine

De harde invloed van routine

Veel bedrijven steken veel tijd en moeite in het ontwikkelen en perfectioneren van concurrentievoordeel en het extrapoleren van de waarde. Zodat hun processen en systemen efficiënter en betrouwbaarder worden. Voor zover het om kortetermijnwinst gaat, zijn de inspanningen die de concurrentievoordeel versterken en exploiteren, een goede zaak. Maar.

Onderzoek wijst uit dat organisaties in de loop van de tijd, als ze zich alleen concentreren op nog beter worden in dat ene ding waar ze toch al goed in zijn, minder geneigd zijn naar nieuwe bronnen van waardevermeerdering en concurrentievoordeel te zoeken. Eén manier om te voorkomen dat de inertie groeit, is uw bedrijf op (een of) andere manier te (her)structureren.

Lees het hele artikel over de  afstompende invloed van routine.

Bron: managementimpact.nl 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer