Lloyds Certiked logo

Waarom blockchain voor dienstverlening?

Waarom blockchain voor dienstverlening?

Succesvolle innovaties vormen altijd de eerste aanleiding voor een maatschappij om te veranderen. Als een innovatie ontwikkelt, wordt het toegepast op die plekken waar het frictie wegneemt en meerwaarde biedt. Dat leidt uiteindelijk tot beïnvloeding van de omgeving. Dit zien we bijvoorbeeld bij Uber en AirBnB.

Onderwijs

Digitalisering en daarmee gepaard honderden nieuwe mogelijkheden en de verhoogde welvaart, is er veel nieuwe kennis en ervaring nodig. Hoogwaardig en passend onderwijs is cruciaal voor een gezonde samenleving die mee kan komen met de vooruitgang. Het is hierom van belang in het onderwijs, in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen voldoende aandacht te besteden aan de technologieën die de veranderingen van morgen inluiden.

Nieuwe dienstverlening

Veranderingen die blockchains brengen, vragen om andere inzichten en ervaring van personeel en de arbeidsmarkt. De kansen om waardeketens te verbeteren zullen leiden tot nieuwe verdienmodellen in het bedrijfsleven en nieuwe dienstverlening van bijvoorbeeld de overheid.

Lees het hele artikel wat blockchain is en hoe u hierin mee kunt gaan.

Bron: watisblockchain.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer