Lloyds Certiked logo

Deze 4 aannames over risico’s beter niet doen

Deze 4 aannames over risico’s beter niet doen

We kennen het allemaal wel: assumption is the mother….. Het devies is dus: kijk uit met aannames. Ook al komt u in een risicovolle situatie in uw bedrijf terecht, de kunst is om het objectief te bekijken. Hoe?

Risico’s kunnen we niet uitsluiten. Iedere organisatie heeft nu eenmaal te kampen met risico’s. En het goede nieuws is: u hoeft de risico’s niet te mijden, het is belangrijk te weten hoe u ze managet. Dat blijkt vaak lastig in de praktijk. Met deze vier verkeerde aannames, bent u ieder geval voorbereid.

Lees de 4 aannames.

Bron: sigmaonline.nl

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer