Lloyds Certiked logo

Verbreed je pad naar de top

Verbreed je pad naar de top

Merk jij ook dat hoe hoger je op de arbeidsladder klimt, hoe smaller de weg naar de top wordt?

Je bent niet de enige, de vraag is: hoe beweeg je je op dat smalle pad. Waar moet je opletten? En vooral, welke kwaliteiten moet je bezitten om er eerder te komen. 

 

Ziekenhuizen worden onbestuurbaar?

Ziekenhuizen worden onbestuurbaar?

Ziekenhuizen dreigen steeds vaker onbestuurbaar te worden. Door de toegenomen complexiteit, de risico’s en de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt het steeds lastiger geschikte bestuurders te vinden.

Een groep van tientallen prominente ziekenhuisbestuurders, toezichthouders en headhunters luidt de noodklok. 

Stel ‘leefplezier’ boven zorg

Stel ‘leefplezier’ boven zorg

Weg met protocollen en normen. Tenminste, weg, ze zijn er om een veilige, goede leefomgeving te creëren voor de ouderen in de zorginstellingen. Dus helemaal weg, nee.

Maar, kijk er eens goed naar, werken de protocollen en de normen nog, zijn ze nog wel relevant en worden ze correct gehandhaafd? 

Gelijke kansen voor iedereen

Gelijke kansen voor iedereen

Onafhankelijk welke opleiding of achtergrond. Gelijke kansen is geen kwestie van een havo- of hbo-diploma, of hoger. Gelijke kansen geldt voor welk niveau dan ook, voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst, zodat we allemaal met ons talent meekunnen doen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt.

"Een brede visie is nodig, ook van het nieuwe kabinet”, zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. 

Overheid en bedrijven te gevoelig voor cyberaanvallen

Overheid en bedrijven te gevoelig voor cyberaanvallen

Cybercriminelen worden steeds ingenieuzer met geavanceerde middelen waaraan een mooi verdienmodel hangt. Het lijkt een never ending story. De huidige maatregelen van overheid en bedrijfsleven tegen cyberdreigingen volstaan niet meer.

In de strijd tegen de steeds professionelere methoden van cybercriminelen, cyberspionnen en hackers zijn extra maatregelen nodig.

Sloop de regelgeving!

Sloop de regelgeving!

Hoe wordt het begrip kwaliteitssysteem een contradictio in terminis? Nou, zo, zowel in de profit als de non-profit sector.

Sloop de regelgeving!

Medewerkers eerst!

Medewerkers eerst!

Zo klinkt het in een succesvolle, onweerstaanbare organisatie.

Dus niet de klant eerst, zoals jaren werd gedacht. 

Een creatief brein in 7 stappen

Een creatief brein in 7 stappen

De mechanismen van menselijke creativiteit zijn vaak contra-intuïtief, zeggen onderzoekers Scott Barry Kaufman en Carolyn Gregoire.

Lees de 7 feiten van een creatief brein.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer