Lloyds Certiked logo

Mooi initiatief van het NEN, is jouw stad al een Smart city?

Mooi initiatief van het NEN, is jouw stad al een Smart city?

Veel Nederlandse steden, universiteiten, bedrijven, overheden en netwerken zijn vanuit hun eigen doelen en expertise actief in smart cities. Om complementair aan elkaar te werken, kansen beter te benutten en gezamenlijk de transitie te maken, wordt in een samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie ontwikkeld. 

Wees zuinig op je tijd!

Wees zuinig op je tijd!

Congressen in overvloed, door de bomen het bos niet meer zien, twijfelen welk congres nou wel en welke niet, herkenbaar? Kies het juiste congres met deze vijf tips!

Biedt uw bedrijf kansen of loopt uw organisatie risico’s?

Biedt uw bedrijf kansen of loopt uw organisatie risico’s?

Kansenbedrijf of risico-organisatie?

Veel bedrijven werken op basis van risico’s. Of beter gezegd het verkleinen van risico’s. Als iets een risico heeft, dan doen ze het niet. Soms is dat goed, maar vaak ook niet.

Het creëren van kansen levert namelijk meer mogelijkheden op om wel te winnen. Maar er is meer.

Goede voornemers voor managers

Goede voornemers voor managers

Het gesprek van de dag in deze eerste weken van januari: de goede voornemens. Iedereen gaat afvallen, stoppen met roken, minder drinken, meer sporten, meer tijd met het gezin doorbrengen, een leuke baan vinden, die droomreis maken, beter contact houden, vrijwilligerswerk doen of de goede voornemens van vorig jaar uitvoeren.

Kortom, vol goede moed starten we aan het nieuwe jaar, en dan kan jij als manager natuurlijk niet achterblijven.

Bron: Managementimpact.nl – Eduard Bakel

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer