Lloyds Certiked logo

Wie neemt het risico, Chief Quality Officer?

Wie neemt het risico, Chief Quality Officer?

We weten allemaal dat door invloeden, zowel in- als extern, er risico’s ontstaan die vat hebben op uw bedrijfsdoelen waardoor de verwachte resultaten kunnen uitblijven. Ondernemen brengt eenmaal risico’s met zich mee. Hoe kunt u nou op een effectieve wijze van risicomanagen naar risicogestuurd werken overstappen?

De kwaliteitsprofessional beste probleemoplossers

De kwaliteitsprofessional beste probleemoplossers

Kwaliteitsprofessionals kunnen nogal wat. Ze beschikken over dé mix van kennis en vaardigheden en hebben een unieke kijk op hoe bedrijven functioneren. Deze kwaliteiten van de professionals kunnen naast problemen oplossen in de eigen organisatie ook ingezet worden als hulp bij het oplossen van wereldkwesties. Met andere woorden: de kwaliteitsprofessional zijn bij uitstek de beste probleemoplossers. Hoe doen ze dat?

De do’s en don'ts van prestatiemanagement

De do’s en don'ts van prestatiemanagement

Wat is prestatiemanagement, wat doet het en hoe werkt het? Want iets organiseren om vooruit te komen, kunnen we wel, maar leidt dit automatisch naar beter presteren? Leidinggevenden bij bedrijven die goed presteren doen iets structureels anders. Maar wat?

Lentecongres 2019 met Certiked

Lentecongres 2019 met Certiked

Elk jaar organiseert De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) het Lentecongres voor adviseurs in de breedste zin van het woord. Dit jaar is het congres op 17 april en geeft Certiked-auditor Antonie Reichling zijn visie op Succesvol evalueren van projecten, zoals ook op onze eerste Break-Fastsessie

Een nieuwe wet voor cybersecurity

Een nieuwe wet voor cybersecurity

In het kader van kwaliteit: daar hoort ook het veilig stellen van uw data bij. Het Europees Parlement heeft vorige week ingestemd met een Europese cybersecurity wet. De EU Cybersecurity Act. Deze wet schrijft voor het eerst in Europees verband voor dat er een cybersecurity certificeringsschema komt.

Beroepsziekten te lijf met de Week van de RI&E

Beroepsziekten te lijf met de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is van 17 – 24 juni en heeft dit jaar als thema: Beroepsziekten te lijf met de RI&E. Het is overal in het nieuws: beroepsziekten, van asbest tot aan een burn-out. Reden dus om er extra bij stil te staan. Voorkomen is beter dan genezen.

Succesvol ISO 27001 implementeren

Succesvol ISO 27001 implementeren

ISO 27001 certificering maakt het informatiebeveiligingsbeleid aantoonbaar binnen jouw organisatie. Wil je weten hoe een bedrijf profiteert van een ISO 27001 certificatie? Lees er alles over in de brochure van de weg naar ISO 27001 certificatie.

Boekentip: GRIP – Het geheim van slim werken

Boekentip: GRIP – Het geheim van slim werken

GRIP is een boek van Rick Pastoor, de bedenker achter het bekende internationale platform Blendle. Het boek onthult het geheim (werkmethode GRIP) van slim werken. Het is best gek dat we nooit écht hebben leren werken. Hoe houden we ons staande in deze tijd van voortdurende bereikbaarheid?

Delen en ontmoeten tijdens de Break-Fastsessie

Delen en ontmoeten tijdens de Break-Fastsessie

Na de succesvolle Lunch & Learns, organiseren we nu een (gratis) ontbijtuurtje ‘Break-Fastsessie’ . De aftrap is op woensdag 12 juni bij ons op kantoor in Rotterdam. Auditor Antonie Reichling neemt u mee in de evaluatiewereld van projectmanagement. Op een heel eigen wijze. Meld u direct aan. Wat kunt u verwachten? 

Leer, verbeter, reflecteer, word leider

Leer, verbeter, reflecteer, word leider

Leren van en met elkaar is leuk en geeft energie. Auditoren van Certiked die actief zijn in de gezondheidszorg en het sociale domein delen hun lessen graag met anderen. We geven u een kijkje in de keuken hoe een certificatie-instelling zoekt naar nieuwe manieren waarop zij een bijdrage levert in het leren en verbeteren van organisaties. En wat dit voor u als klant betekent.

Herziening van HLS komt eraan

Herziening van HLS komt eraan

Eind februari was het zover: de eerste meeting van de internationale werkgroep verantwoordelijk voor de herziende HLS. De HLS is het gemeenschappelijke structuur en de kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen. Juist, diezelfde HLS die in de afgelopen jaren heeft gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het pluginmodel makkelijker zijn te integreren in uw bedrijfsvoering.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer