Lloyds Certiked logo

Minder kwetsbaar door certificering

Minder kwetsbaar door certificering

Dat is nog eens een origineel cadeau voor Valentijnsdag! Ingrid Cantrijn nam op 14 februari het ISO-certificaat in ontvangst voor zowel Cantrijn Groep als voor Meet and C, cMember en Cyource.

“Het certificaat is de kers op de taart”, stelt Ingrid Cantrijn. “Het was nooit een doel op zich, maar het certificaat is een mooie bekroning op ons professionaliseringstraject." 

"We zijn minder kwetsbaar door ons open op te stellen.”

 

Sandra Henke overhandigde namens Certiked het certificaat ten overstaan van de circa veertig Cantrijn-medewerkers. Sandra: “Wat een mooie woorden staan er in het rapport. De auditoren hebben vastgesteld dat de organisatie krachtdadig is, initiatiefrijk en klantgericht. Er is een heldere visie en een strategisch meerjarenplan. Het bereiken van de doelen op lange termijn wordt ondersteund doordat men heeft bepaald welke competenties van medewerkers wordt verwacht.

Hierdoor kan men ook in de toekomst voldoen aan de wensen en eisen van klanten. De organisatie heeft duidelijk in het vizier wat de klant wil en anticipeert hierop. De bereidheid van de organisatie om continu te willen verbeteren en de drive om het goed te doen, is iets dat we graag ook in de vervolgaudits willen terugzien.”

Minder kwetsbaar door certificering

Volgens Ingrid Cantrijn is het certificeringstraject gestart om de organisatie minder kwetsbaar te maken. Dit vraagt van medewerkers dat zij zich open durven op te stellen, pas dan kan er geleerd worden van fouten. En het vraagt ook om een breder blikveld.

“Men kijkt verder dan de eigen werkzaamheden. Het afgelopen jaar was er een van bewustwording. Hierin hebben we een gezamenlijk doel vastgesteld en benoemd, we wilden allemaal dat de organisatie weerbaar zou zijn, dat de kwaliteit van onze diensten hoger wordt en dat er meer kennisdeling plaatsvindt. Een voorbeeld is onze start met intervisies in ons kenniscafé”, legt Ingrid uit. Sommige zaken moesten medewerkers wel een beetje aan wennen. “Bijvoorbeeld de interne audits: al worden die ervaren als ‘opbouwende kritiek’, dat was toch een beetje vreemd in het begin.”

De uitdaging zit hem volgens Sandra nu in het vasthouden van de continue verbetering en blijven openstellen. “Het huis is op orde, de blik kan weer volledig naar buiten gericht worden”.

Cantrijn biedt al meer dan 20 jaar ondersteuning aan tal van vormen van samenwerking. Dit doet zij door de inzet van juiste mensen, middelen en faciliteiten.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer