Lloyds Certiked logo

Leer, verbeter, reflecteer, word leider

Leer, verbeter, reflecteer, word leider

Leren van en met elkaar is leuk en geeft energie. Auditoren van Certiked die actief zijn in de gezondheidszorg en het sociale domein delen hun lessen graag met anderen. We geven u een kijkje in de keuken hoe een certificatie-instelling zoekt naar nieuwe manieren waarop zij een bijdrage levert in het leren en verbeteren van organisaties. En wat dit voor u als klant betekent.

Met de ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein is er veel veranderd en er verandert nog steeds veel voor het organiseren van zorg van goede kwaliteit, de borging en beoordeling van kwaliteit.

Leren, reflecteren en verbeteren

Een belangrijk accent van het huidige kwaliteitsdenken en de nieuwe generatie kwaliteitskaders ligt op het leren, reflecteren en verbeteren op alle niveaus. Niet alleen collegiaal binnen de eigen organisatie, maar ook in de ketens met collega’s en collega-instellingen en in bijvoorbeeld klankbordgroepen met klanten en ervaringsdeskundigen.  Dit vraagt om nieuwe competenties en meer samenwerking tussen de diverse partijen, het tonen van leiderschap.

Ontwikkelen:upgraden naar Europese standaard

Vanuit Certiked  blijven we ons ontwikkelen en tonen we aan dat we over actuele  kennis, kunde en vaardigheden en een integere beroepshouding beschikken. Hiervoor gaan we in het  voorjaar 2019 onze competenties op het gebied van kwaliteitsmanagement upgraden aan de hand van het Europese competentieprofiel van de kwaliteitsmanager. Auditoren zijn niet alleen thuis in het beoordelen of aan normen wordt voldaan. Zij zijn in staat organisaties en praktijk van alle dag te plaatsen in de context van kwaliteit, kwaliteitssystemen en/of kwaliteitskaders. Hierbij wordt ook beoordeeld of aan normen wordt voldaan en is het vakmanschap van de kwaliteitsmanager de rol van beoordelaar. 

Als inspiratiebron voor klanten fungeren

Certiked richt zich als certificatie-instelling op de kennisintensieve dienstverlening en krijgt via haar klanten ook te maken met de nieuwe kwaliteitskaders. Dit inspireerde de auditoren die actief zijn in de zorg en het sociale domein zich af te vragen wat deze ontwikkelingen voor hun eigen aanpak betekenen en of zij met hun aanpak en inbreng een inspiratiebron zijn voor de verbetercyclus van klanten.

Daarom gebruikt Certiked relevante ontwikkelingen om te spiegelen. Zo werd Certiked eind 2018 bevraagd naar aanleiding van een artikel van de consumentenbond over de slechte performance van nieuwkomers in de thuiszorg:

“Goede en veilige zorg krijgen is in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 50 inspectierapporten over thuiszorgorganisaties die de consumentenbond onderzocht komt bijna geen enkele organisatie goed de inspectie door. En meer dan de helft van de organisaties voldoet bij een herbeoordeling nog steeds niet aan de regels voor het leveren van goede en veilige zorg”.

Hierop volgde een artikel van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd in SKIPPR  over hun bevindingen met deze nieuwe toetreders. Ook zij concludeerden dat de bekendheid van kwaliteitseisen bij nieuwe toetreders zorgelijk is.

Durf kritische vragen te stellen

Certiked stelde zichzelf de vraag hoe groot de kans is op onvoldoende scores op de inspectiepunten bij organisaties waar Certiked een certificatieonderzoek heeft gedaan. We hebben gekeken naar de manier waarop de onderzoeken zijn ingericht en of deze voldoende handvatten bieden voor de beoordeling van de 15 inspectiethema’s. Uit een steekproef onder de onderzoeksplannen bleek dat de inspectiethema’s wel min of meer zijn ingeregeld, maar dat deze niet altijd even makkelijk te herkennen zijn en daarmee in de uitvoering een risico vormen dat er iets gemist wordt. 

Ook hebben we gekeken naar de onderzoeksmethoden die we hanteren. De reguliere onderzoeksmethodieken bieden voldoende ruimte en mogelijkheden om valide onderzoek te doen. Bij een leefwereld gedreven aanpak, waarbij we volgend zijn aan de organisatie, is het minder vanzelfsprekend dat inspectiethema’s aandacht krijgen. Dit vraagt meer en andere competenties en grotere alertheid van het auditteam bij de maatwerk inrichting en uitvoering van onderzoeken.

Als we de onderzoeksverslagen beoordelen op de 15 inspectiethema’s valt op dat de bevindingen hier niet zo concreet op zijn gerapporteerd. De vraag is echter wel of hier ook echt behoefte aan is.

Wat betekent dit voor u als klant?

  • We gaan in gesprek met onze klanten over hun behoeften aan extra toezicht op de inspectiepunten en extra rapportage op de inspectiethema’s. Meerdere organisaties geven aan het lastig te vinden om deze thema’s binnen de teams goed in te regelen en dat een rapportage hierop hen zou helpen.
  • We hebben onze onderzoeksmethoden herijkt zodat we ook bij een leefwereld gedreven aanpak, verantwoorde uitspraken blijven doen over de inspectiethema’s en/of eisen van andere relevante toezichtkaders (zoals jeugdzorg, sociale domein, veilig thuis). Hiermee kunnen we onze klanten breder bedienen.
  • We gaan nieuwe organisaties in de zorg die zichzelf de maat willen nemen op de inspectiethema’s/ toezichtskaders hierbij helpen.
  • Jaarlijks doen we op de inspectiethema’s/ toezichtskaders een trendanalyse; op de prestaties van organisaties op de inspectiepunten. De resultaten van deze analyses gaan we inzetten voor onze doorontwikkeling van onderzoeksmethodieken als signalen en leerpunten voor anderen.
  • We gaan op zoek naar leernetwerken die samen met ons ervaringen en kennis willen delen en kwaliteitsthema’s willen (door)ontwikkelen.

Meer weten?

Herkent u zich in bovengenoemde uitdagingen en wilt u hierover graag sparren, of bent u specifiek geïnteresseerd in een onderdeel van onze dienstverlening, dan gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek. Neem contact op met Cathy Snel van E3 Kwalitijd, onderdeel van Certiked: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer