Lloyds Certiked logo

KPMG tevreden over geïntegreerde auditaanpak

KPMG tevreden over geïntegreerde auditaanpak

 Op 4 juni heeft een gecombineerd auditteam van vier personen van Lloyd’s Register en Certiked een geïntegreerde audit uitgevoerd bij KPMG in Amstelveen. Het ging om een controle onderzoek voor de certificaten ISO9001:2015, ISO14001:2015 en ISO27001:2013. Omdat het managementsysteem van KPMG is opgezet conform de High Level Structure (HLS), is voor een geïntegreerde auditaanpak gekozen. 

Door de HLS-structuur is er sprake van een consistente manier van identificeren van risico’s en kansen. In de voorbereiding van de audit is een programma met KPMG afgestemd waar deze risico’s en kansen in de organisatie zijn belegd, en dus kunnen worden getoetst. 

Goed auditplan

Het vaststellen van een goed auditplan is van cruciaal belang voor het slagen van een geïntegreerde audit. De aandachtspunten en toetselementen vanuit de verschillende normen moeten aan bod komen, evenals een grote steekproef in de verschillende KPMG-vestigingen. De tijd die we samen met KPMG hierin hebben geïnvesteerd, betaalde zich tijdens de auditdagen dubbel en dwars terug.

De audit startte op 3 juni met een voorbereiding door het auditteam. KPMG had in de voorbereiding de nodige documenten klaargezet. Hierdoor had het auditteam de gelegenheid zich al in te lezen in de meest actuele gegevens. Deze gegevens gebruikte de leden van het auditteam om de aandachtspunten en audittrails binnen het auditplan vast te stellen.

De werkwijze; drie dagen en vier locaties

Na een gemeenschappelijke start op het hoofdkantoor in Amstelveen is de audit in totaal over drie dagen uitgevoerd op vier verschillende locaties: Amstelveen, Groningen, Enschede en Eindhoven. Iedere auditor volgende zijn eigen programma en per dag was er onderlinge afstemming tussen de teamleider en de teamleden. Op deze manier worden de waarnemingen van een teamlid gedeeld, waardoor de geïntegreerde auditaanpak nog beter tot zijn recht komt. Ook is in de aanpak gekozen om auditoren met een verschillend aandachtsgebied samen te toetsen. Een voorbeeld; de ISO14001 en de ISO27001-auditor zijn samen op de locatie Eindhoven geweest en interviews afgenomen.

Tevreden klant, aanpak en team

Op 6 juni 2018 werd de audit in Amstelveen afgesloten met een terugkoppeling naar het managementteam. Terugkijkend: een tevreden klant en een tevreden team. Een effectieve audit door een goed opgesteld auditplan waarbij de input van de klant van groot belang is.

Heeft u belangstelling voor een geïntegreerde audit in uw bedrijf neem dan contact op met uw contactpersoon bij LR-Certiked.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer