Lloyds Certiked logo

Hoe geef je de management review toegevoegde waarde?

Hoe geef je de management review toegevoegde waarde?

Steevast in de top drie van meest voorkomende tekortkomingen in ISO 9001- audits is de management review. Waarom lukt het veel organisaties maar niet de management review als zinvol sturingsinstrument voor het kwaliteitsmanagementsysteem in te zetten?

Deze maand in Kwaliteit in Bedrijf een inspirerend artikel over de management review.

De management review – of directiebeoordeling – is een beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem door het topmanagement van een organisatie. Op basis van de review worden besluiten genomen ter verbetering van het functioneren van de organisatie. Omdat de management review van grote toegevoegde waarde is, worden in het artikel de valkuilen genoemd. En u vindt ook praktische handvatten hoe een management review effectief in te zetten.

Lees het artikel ‘Hoe geef je de management review toegevoegde waarde? ’

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer