Lloyds Certiked logo

Het nieuwe Certiked Model is uit

Het nieuwe Certiked Model is uit

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De laatste versie is gepubliceerd in september 2015. De norm is geldig in meer dan 180 landen in alle sectoren.

Met trots presenteert Certiked het Certiked Model 2015: dé vertaling van ISO 9001 naar kennisintensieve organisaties. 

Hoe ziet het nieuwe Certiked Model er uit?

Het Certiked Model 2015 bestaat uit 6 onderwerpen met daarbinnen 20 facetten. Het nieuwe model bevat een aantal elementaire wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Onderstaand een overzicht:

  • Context. Dit is een nieuw onderwerp. De nieuwe ISO 9001 vereist dat het kwaliteitssysteem mede is gebaseerd op de wensen en eisen van de belanghebbenden en op de kansen en risico’s voor de organisatie. Norm en model hebben hierdoor een meer strategische invalshoek. Meerdere facetten in het Certiked Model grijpen terug op de uitkomsten van de vereiste contextuele analyses.
  • Verbetercultuur. Dit is een nieuw facet binnen het onderwerp Leiderschap (voorheen Beleid). Binnen dit facet is meer aandacht voor leiderschapsaspecten, waaronder de verbetercultuur van de organisatie.
  • Mensen. Dit onderwerp staat centraler in de volgorde van onderwerpen en heeft nu betrekking op álle mensen die voor een organisatie werken. De samenwerkingspartners vallen nu ook onder dit onderwerp. Er is tevens een nieuw facet binnen dit onderwerp: Personeelsbeleid. Binnen dit facet worden strategische vragen gesteld over de opbouw van het personeelsbestand.
  • Hulpbronnen. Dit onderwerp is verdwenen. De bijbehorende facetten zijn ondergebracht bij de onderwerpen Mensen en Organisatie.

Nieuwe norm en model sluiten goed aan bij Certiked-klanten

Certiked Model 2015De nieuwe ISO-norm, en daarmee het nieuwe Certiked Model, sluit goed aan bij de heersende opvattingen over een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.

Bij deze opvatting staat centraal, dat wordt geïnvesteerd in mensen en middelen op basis van eisen en wensen van belanghebbenden, organisatiedoelen, kansen en risico’s.

Een groot deel van onze klanten werkt al volgens deze opvatting, waardoor het nieuwe model goed aansluit bij bestaande werkwijzen.

Wilt u weten wat Certiked voor u kan betekenen in de overstap op de nieuwe norm en het nieuwe Certiked Model? Speciaal voor de overstap heeft Certiked een aantal diensten ontwikkeld. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer