Lloyds Certiked logo

Het Blik op Werk Keurmerk behalen in 10 stappen

Het Blik op Werk Keurmerk behalen in 10 stappen

Certiked-collega Laurens Smit schreef dit artikel over het Blik op Werk Keurmerk.

De Stichting Blik op Werk geeft het Blik op Werk Keurmerk aan organisaties die zorgen voor het vinden, creëren en behouden van werk. Voor opdrachtgevers als het UWV is het keurmerk een belangrijke maatstaf voor het aangaan van een overeenkomst met een organisatie.

Wilt u het keurmerk behalen, dan volgt u deze tien stappen.

Het keurmerk wordt niet zomaar afgegeven. Voordat een organisatie een keurmerk ontvangt, moet het aan een aantal eisen voldoen. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke auditor. De diensten waarop getoetst wordt vallen onder een van de volgende drie rubrieken:

 • Aan het werk komen en blijven;
 • Inburgeren;
 • Duurzame inzetbaarheid.

Stap 1 - Vraag de handleiding Blik op Werk Keurmerk aan

Op de website van Stichting Blik op Werk vraagt u de handleiding aan. Hiervoor moet u een eenmalig bedrag betalen. Dit bedrag is tevens uw korting bij het aanmelden voor het keurmerk. Bent u eenmaal in het bezit van het keurmerk, krijgt u jaarlijks een nieuwe handleiding toegestuurd.

Stap 2 – Verzamel de vereiste documenten voor de aspirantstatus

Voordat u getoetst wordt kunt u zich aanmelden als aspirant-keurmerkhouder. In het document ‘Vereiste documenten aanvraag aspirantstatus Blik op Werk Keurmerk’, leest u welke documenten u moet aanleveren om de aanvraag te doen voor aspirant-keurmerkhouder. Heeft u de documenten compleet? Dan mailt u deze naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Stap 3 - Aanmelden als aspirant-keurmerkhouder

Heeft u (de basis van uw) kwaliteitsmanagementsysteem ingericht, dan meldt u zich bij Blik op Werk aan als aspirant-keurmerkhouder.

Stap 4 - Kies de periode voor uw meetjaar

Stichting Blik op Werk hanteert meetjaren. Er zijn twee keuzemogelijkheden:

 • Uw meetjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (een heel kalenderjaar);
 • Uw meetjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni in het volgende kalenderjaar (12 maanden).

In de praktijk betekent dit dat u ongeveer een jaar lang de aspirantstatus heeft. U kunt er ook voor kiezen om sneller op te gaan voor het keurmerk. Dan geeft u bij Blik op Werk aan dat u voor de eerste meetperiode een half jaar wilt gebruiken. Ook hier zijn er twee keuzemogelijkheden:

 • Uw eerste halve meetjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni (6 maanden);
 • Uw meetjaar loopt van 1 juli t/m 31 december (6 maanden).

Stap 5 – Stel uw diensten vast

Het Blik op Werk Keurmerk hanteert een aantal diensten. Als u het keurmerk heeft (of aanvraagt), bent u verplicht alle diensten van uw organisatie én waarvoor het Blik op Werk Keurmerk een dienst heeft beschreven aan te melden. Dit zijn de diensten van Blik op Werk:

 1. Scholing en opleiding
 2. Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 3. Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 4. Organisatieadvies en onderzoek
 5. Jobcoaching
 6. Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
 7. Outplacement
 8. Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 9. Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 10. Sociale activering en participatie
 11. Inburgeringscursussen en duale trajecten
 12. Duurzame inzetbaarheid

Stap 6 - Inrichten cliëntvolgsysteem

Het is van belang dat u een cliëntsysteem heeft waarin u de trajecten van de cliënten bijhoudt. In dit systeem richt u per traject ten minste de volgende zaken in:

 • De keurmerkdienst van het traject;
 • De werkelijke startdatum van het traject;
 • De werkelijke einddatum van het traject;
 • Of er sprake is van een prestatieafspraak en zo ja, wat die prestatieafspraak is;
  Of een traject succesvol is afgerond;
 • Of de cliënt (nader) werk heeft aan het eind van het traject (ten minste voor dienst 7, 8 , 9).

Voor inburgeren/ duale trajecten registreert u ook de volgende zaken:

 • Of de cursist zichzelf aanmeldt;
 • Afspraken over de maximale wachttijd;
 • De aanmelddatum;
 • Afspraken over de doorlooptijd;
 • Deelexamens waarvoor de cursist is opgegaan;
 • Geslaagde examens bij eerste of tweede poging.

Het is belangrijk dat uw cliëntvolgsysteem zodanig is ingericht dat geselecteerd/ gefilterd kan worden op de diensten en datum van afronding.

Stap 7 - Het tevredenheidsonderzoek

Een belangrijk onderdeel van het Blik op Werk Keurmerk is het tevredenheidsonderzoek. Voor dit onderzoek meldt u uw cliënten en opdrachtgevers aan via de portal van Blik op Werk. De ervaring leert dat als u een cliënt/ opdrachtgever snel na het afronden van het dienstverlenende traject aanmeldt voor het tevredenheidsonderzoek, de respons toeneemt. Meer informatie over het tevredenheidsonderzoek leest u in onze veelgestelde vragen.

Stap 8 - Sterren halen voor het keurmerk

Het Blik op Werk Keurmerk werkt, naast het al dan niet verlenen van het keurmerk zelf, met een klassenbepaling met sterrenwaardering. Zie voor een toelichting over hoe de klassenbepaling werkt onze veelgestelde vragen.

Stap 9 - Aanleveren van de gegevens bij Blik op Werk

Aan het einde van het meetjaar levert u uw gegevens aan bij Blik op Werk. Dit doet u middels de keurmerkapplicatie waarvoor u van blik op Werk inloggegevens ontvangt. Deze gegevens vormen de basis van het keurmerk.

Stap 10 - De jaarlijkse resultatenaudit

Jaarlijks vindt een resultatenaudit plaats. Certiked kan deze audit voor u uitvoeren. Tijdens de resultatenaudit wordt uw organisatie getoetst op het voldoen aan de eisen van het Blik op Werk Keurmerk.

Na afloop van de audit deelt de auditor zijn conclusie met u. Deze conclusie is altijd een advies aan Stichting Blik op Werk. Blik op Werk neemt aan de hand van het advies en de ingediende rapportages een besluit over het verlenen van het Blik op Werk Keurmerk.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer