Lloyds Certiked logo

Helpt risicoanalyse aan toekomstbestendigheid van de organisatie?

Helpt risicoanalyse aan toekomstbestendigheid van de organisatie?

Het belangrijkste doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het voldoen aan of zelfs overtreffen van de verwachtingen van uw klant. In het Certiked Model 2015 staat dit doel centraal in het onderwerp Dienstverlening, dat in een PDCA-cyclus verbonden is met de onderwerpen Context, Leiderschap, Organisatie en Resultaten, en het uitvoeren van een risicoanalyse. Waarom is dit laatste nou juist zo belangrijk?

Context is essentieel

De missie en koers van uw organisatie wordt sterk beïnvloedt door de context waarin zij opereert. Daarom vormt de contextanalyse een essentieel onderdeel in uw beleidscyclus. Die bestaat uit een verkenning van de eisen en verwachtingen van (en waar mogelijk met) uw stakeholders. Daarnaast worden de externe ontwikkelingen gevolgd, zoals markt- of technologische ontwikkelingen, concurrentie, sociale en demografische veranderingen. En ook interne ontwikkelingen zijn van belang als ze invloed hebben op de missie, visie, kernwaarden, processen, kennis of resultaten van de organisatie. Het is belangrijk om hier systematisch zicht op te houden en vanuit het verkregen inzicht uit de context te bepalen welke kansen en risico’s (‘issues’) zich voordoen. En vooral: wat is het effect op de toekomstige koers en dienstverlening. Een risicoanalyse is een belangrijk kwaliteitsinstrument dat helpt om de toekomstbestendigheid van uw organisatie te garanderen. 

Risicoanalyse; stap een

De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. Het is een methode waarbij benoemde kansen en risico's worden gekwantificeerd. Dit gebeurt door het bepalen van de mogelijkheid dat een positieve gebeurtenis of dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. Het is belangrijk om niet alleen (negatieve) risico’s maar ook kansen (positieve risico’s) in de analyse te betrekken. Hierdoor krijgt risicomanagement een positieve insteek, en maakt energie en enthousiasme los.

Good old SWOT

Voor de uitvoering van de risicoanalyse is de ‘good old’ SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) nog steeds een simpele en doeltreffende manier om de context in kaart te brengen en te analyseren. Zelfsturing en eigenaarschap zijn momenteel belangrijke thema’s in organisatieontwikkeling. Om betrokkenheid bij beleidsvorming en continu verbetering te stimuleren, is het ‘best practice’ om risicoanalyses breed in de organisatie uit te voeren. Door de directie of het MT op strategisch gebied, door HRM en ICT op tactisch gebied, en op operationeel gebied door de teams in het primaire proces. Zo wordt inzicht en kennis in de organisatie optimaal benut en met elkaar verbonden. Dit vergroot de kans op een eenduidig en gedeeld beeld naar de toekomst.  

Risicomanagement

Op grond van een risicoanalyse kunnen meerdere maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het focussen op wat er nodig is om een kans te benutten of juist preventie, om te voorkomen of de kans te verminderen dat een gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet. Overigens hoeft niet ieder risico te worden afgedekt. Als de impact klein is of de kosten van beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, kan besloten worden het risico te accepteren. 

Gezond verstand

Is het uitvoeren van een risicoanalyse hogere wiskunde? Zeker niet. U en uw medewerkers kennen de context en de organisatie als geen ander. Gebruik daarom vooral de aanwezige kennis en ervaring. En vooral, gezond verstand!

 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer