Lloyds Certiked logo

Certificeren in de uitvaartbranche? Ja!

Certificeren in de uitvaartbranche? Ja!

Waarom? Dat kan het beste worden toegelicht door uitvaartverzorgers zelf.

Meride Uitvaartverzorging en Peemen Uitvaartverzorging aan het woord.

De heer van den Berg van Meride Uitvaartverzorging legt uit wat certificering voor hen betekent:

“We zijn een relatief nieuwe speler in de uitvaartbranche en gespitst op: waar kunnen we verbeteren. Met behulp van de door Certiked uitgevoerde initiële audit werken we momenteel hard om te voldoen aan alle kwaliteitscriteria die het Keurmerk Uitvaartzorg verlangt. We willen blijvend effectief investeren in onze organisatie, processen en mensen, dat is het doel. Door de audit konden we alle processen direct in de praktijk toetsen wat ons helpt bij de professionaliseringsslag. Die processen staan nu in een kwaliteitshandboek dat al sterk verankerd is in de organisatie.” 

Minder cowboyachtig

We willen aantoonbaar kwaliteit leveren, continu. In alle aspecten van onze dienstverlening, aan klanten en ook intern. Denk aan dossiervorming, checklisten, uitwerken contracten, inwerken nieuwe mensen, samen goede afspraken maken – ook met leveranciers. Iedereen dient zich te committeren. 

John van den BergAlle afwijkingen worden nu gemeld en geregistreerd, er wordt continu gemonitord en verbeteringen aangebracht. Dat brengt rust in het bedrijf. We zijn een groeiende, landelijke organisatie, het ontsluiten van nieuwe gebieden is belangrijk voor ons. Dat begint bij goede medewerkers die duidelijke richtlijnen krijgen. Voordat ze zelfstandig aan de slag gaan, leren ze eerst samen met een ervaren uitvaartverzorger het klappen van de zweep. Ik denk dat de grootste verandering sinds de audit is: minder cowboyachtig, meer structuur”, lacht Van den Berg.

Peemen Uitvaartverzorging

Bij Peemen Uitvaartverzorging diende de certificering meer als een bevestiging van hun werkwijze en beleid. Klantgerichtheid, kwaliteit en organisatie staan bij Peemen al 30 jaar bovenaan de lijst. Het vertrouwen in Peemen is prominent. De heer Peemen: “De auditor van Certiked was binnen een halve dag klaar. Wat certificering verlangt en creëert, is ons gewoon. Alle neuzen dezelfde kant op, processen zijn compleet, klantgegevens zijn gedocumenteerd – digitaal en op papier.

Met vlag en wimpel geslaagd. Toch hebben we veel van de audit opgestoken. Zo hebben we elk onderdeel in onze klanttevredenheidsenquêtes uitgebreid met een puntentelling van 1 tot 10.” 

Het controlestation

PeemenDoor de audit werd Peemen nog alerter: checken, luisteren, kijken wat er verbeterd kan worden. “Onze structuur was al 90% volgens de richtlijnen van het Keurmerk. De certificering zien we als een meerwaarde voor ons bedrijf en het geeft ook extra vertrouwen aan de consument.” Peemen legt de lat hoog. Hij wil van elke uitvaart een totaaloverzicht. “Iedere handeling – intern en extern – wordt meerdere keren gecontroleerd. Er staat te veel op het spel. Processen moeten waterdicht zijn.

Elk dossier heeft dan ook een extra voorblad waarop alles vermeld wordt. En we hebben een planbord ontwikkeld waarop alle handelingen die nodig zijn voor een uitvaart worden genoteerd. Dit is hét controlestation voor iedereen.”

Meer weten?

Lees hier meer over het keurmerk uitvaartzorg of neem contact met ons op. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer