Lloyds Certiked logo

Bureau HHM gecertificeerd op basis van de nieuwe ISO-norm

Bureau HHM gecertificeerd op basis van de nieuwe ISO-norm

Op 2 februari 2017 is het ISO 9001:2015 certificaat toegekend aan bureau HHM te Enschede. Bureau HHM is al ISO-gecertificeerd sinds 2006.

Wat betekent de overgang naar deze versie van de ISO 9001 voor de organisatie?

Aan het woord is Sanja Bouman, directeur van bureau HHM.

“Bureau HHM is actief voor zorgorganisaties, gemeenten en de rijksoverheid. Wij combineren wetenschappelijke kennis met creativiteit. De kracht van bureau HHM ligt in het helder en overzichtelijk maken van vraagstukken waarna we vernieuwende oplossingen ontwikkelen om de zorg en ondersteuning in Nederland beter te organiseren.”

De organisatie is al ruim tien jaar ISO 9001-gecertificeerd en heeft dus al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Hoe is de transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 aangepakt?

“We zijn ruim een jaar geleden gestart met een nieuw MT. De auditoren van Certiked hebben ons toen al goed geïnformeerd over de eisen van de nieuwe norm. Daardoor was het relatief makkelijk om onze eigen plannen en ambities te combineren met de bijgestelde ISO-norm.

Met het nieuwe MT hebben we flink gediscussieerd over onze sturingsprincipes. Waarop willen we sturen en hoe helpt dit onze mensen en opdrachtgevers? Dat hebben we intern en extern getoetst. Wij sturen op kennis, vaardigheden en bewustwording. Het blijkt dat de nieuwe norm beter bij onze sturingsprincipes past, dan de oude.”

Welke veranderingen in de norm spreken jullie het meeste aan?

“Wij zijn een kennisintensieve organisatie met veel hoogopgeleide mensen. Daarbij past vooral het geven van ruimte voor leren en ontwikkelen en niet het dienen van een systeem met allerhande verplichtingen. De nieuwe norm spreekt ons daarom op dit punt het meest aan. Het systematisch leren heeft hierin een duidelijke plek gekregen en dat past bij ons.”

Wat heeft de laatste audit aan inzichten opgeleverd voor bureau HHM?

“De auditoren vonden dat er strakker wordt gestuurd en tegelijkertijd de passie die ons bureau al jaren kenmerkt nog steeds volop aanwezig is. Dit inzicht van de externe audit motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg.”

En tot slot, wat is voor bureau HHM de toegevoegde waarde van het ISO gecertificeerd zijn?

“We doen ons best om met passie en visie goed werk te leveren voor onze opdrachtgevers. Daarvoor hebben we een goed helpend kwaliteitssysteem ingericht. De audits helpen ons scherp te blijven op wat we doen en steeds weer te verbeteren. En met de ISO certificatie bieden we onze opdrachtgevers een extra stukje zekerheid over wat ze van ons mogen verwachten: passende oplossingen voor hun vraagstukken in zorg en welzijn.”

Wilt u net als Bureau HHM certificeren op basis van de nieuwe ISO-9001? Laat dan uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer