Lloyds Certiked logo

Acht eigenschappen van de ideale kwaliteitsmanager

Acht eigenschappen van de ideale kwaliteitsmanager
De publicatie van de nieuwe ISO 9001:2015 norm geeft een impuls aan de communicatie over kwaliteitsmanagement. Bijna dagelijks verschijnen er berichten over de impact van de norm. Wat betekenen de wijzigingen voor uw organisatie en kwaliteitssysteem? En hoe zorgen organisaties dat het kwaliteitssysteem meegroeit met de nieuwe norm.
 
De nieuwe norm schetst een rol voor het topmanagement en de kwaliteitsmanager die kan afwijken van de huidige situatie. 
 

In onze certificeringspraktijk staan we dagelijks in contact met kwaliteitsmanagers. Managers die hun rol met verve vervullen, of al voor een groot deel aan de uitgangspunten in de nieuwe norm voldoen. En als we daar een analyse op loslaten, ontstaat er een profiel van ‘de ideale kwaliteitsmanager’.

Dit artikel, dat deze maand in Kwaliteit in Bedrijf isgepubliceerd, beschrijft de acht eigenschappen van de ideale kwaliteitsmanager.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer