Lloyds Certiked logo

3 stappen om wetsveranderingen AVG op te nemen in uw managementsysteem

3 stappen om wetsveranderingen AVG op te nemen in uw managementsysteem

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) van kracht in alle lidstaten van de EU. En vanaf dat moment heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan deze wet houdt.

Als onderdeel van de identificatie van de context en stakeholders in uw managementsysteem, zult u zeker hebben gedacht aan uw medewerkers en de klant. Maar heeft u ook gedacht aan de wetgevende instanties? In de AVG komen deze namelijk samen. De veranderingen in de wet kan de nodige impact hebben op uw bedrijfsrisico’s. Bedenk dat de Autoriteit Persoonsgegevens uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.

3 stappen om de veranderingen in uw managementsysteem op te nemen

De volgende drie stappen zijn een voorbeeld hoe u de wetsveranderingen beheerst in uw managementsysteem opneemt:

  • De relevante mensen in uw organisatie, bijvoorbeeld beleidsmakers, moeten op de hoogte zijn van de nieuwe regels en moeten inschatten wat de impact van de AVG is op de huidige processen, diensten en goederen. En zij moeten weten welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Denk hierbij aan de vraag of u voldoende kennis in uw organisatie heeft om deze inschatting te kunnen maken.
  • Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Dit register kan worden opgenomen als ‘registratie in uw managementsysteem.
  • Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Binnen het managementsysteem wordt deze functionaris vastgelegd, inclusief functieomschrijving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en kennisvereisten.

Nu helpt uw managementsysteem u om uit de externe en interne issues vanuit uw context vroegtijdig te handelen. Maak er goed gebruik van, want deze AVG heeft grote gevolgen voor iedere ondernemer.

Wilt u meer weten over AVG in uw managementsysteem en hoe Certiked u daarbij goed kan ondersteunen? Neem contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer