Lloyds Certiked logo

Continu verbeteren voor meer succes

Continu verbeteren voor meer succes

Veel organisaties hebben moeite met vaststellen van de oorzaken van afwijkingen. Een van de pijlers van kwaliteits-management is continu verbeteren.
 
Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het een lastige klus. 
 
Kwaliteit en LEAN management

Kwaliteit en LEAN management

De opkomst van LEAN management is onmiskenbaar. Veel organisaties in diverse sectoren hebben de laatste jaren LEAN management ingezet om hun organisatie effectiever en vooral compacter te maken.

 

Oud collega van Certiked, Rudolf Liefers, stelt dat kwaliteitssystemen effectiever kunnen door de inzet van LEAN management.

Lees het artikel hier.

Keurmerk Uitvaartzorg blijft groeien

Keurmerk Uitvaartzorg blijft groeien

Kwaliteit in de branche erkend en herkend

Het aantal uitvaartondernemers dat het Keurmerk Uitvaartzorg heeft, blijft groeien. Het afgelopen jaar kregen 19 uitvaartondernemingen het certificaat. Zij tonen hiermee aan dat ze aan de strenge eisen van het Keurmerk voldoen.

Kwaliteitssysteem vanuit intern laten werken, 5 voordelen

Kwaliteitssysteem vanuit intern laten werken, 5 voordelen

Een kwaliteitssysteem krijgen dat vóór u werkt 

Het wel of niet certificeren van een kwaliteitssysteem is een dilemma waar nogal wat organisaties mee worstelen. In het algemeen zijn er twee motieven om te certificeren: om tegemoet te komen aan een externe vraag, of vanuit een interne behoefte of drive.
 
In de praktijk speelt vaak een combinatie van beide motieven. Eén ding is zeker: wie uitsluitend certificeert om externe redenen, laat kansen liggen. Want elke organisatie kan er zoveel méér profijt van krijgen. Certiked geeft u de vijf voordelen voor een organisatie om vanuit interne drijfveren te certificeren.
Het kwaliteitssysteem terug naar de basis

Het kwaliteitssysteem terug naar de basis

Deregulering: nodig voor uw kwaliteitssysteem

Ziet u dat uw kwaliteitssysteem bureaucratisch wordt? Het kwaliteitshandboek van uw organisatie wordt alsmaar dikker en kost het steeds meer tijd om de procedures actueel te houden?

Dan wordt het tijd om het systeem op de schop te nemen want dan volstaat stapsgewijs verbeteren niet meer. 

"Op weg naar betere kwaliteit van het speciaal onderwijs"

De oude Grieken Heraclitus en Plato zeiden het al: verandering is de enige constante. Ook in het speciaal onderwijs gaat deze wijsheid op. Een belangrijk deel van de recente veranderingen in het speciaal onderwijs is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, door meer handelingsgericht en opbrengstgericht te gaan werken. 

Geert van Heijningen, teamleider bij Certiked, publiceerde een interessant artikel in het magazine Kwaliteit in Bedrijf

Voor het artikel is het Altra College uit Amsterdam geïnterviewd. In het artikel ook: hoe certificeert u in 6 stappen voor de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs.

Klik hier om het artikel te lezen

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer