Lloyds Certiked logo

Verrassend kijkje in de RvA-keuken

Verrassend kijkje in de RvA-keuken

In plaats van dat de RvA altijd beoordeelt, was het in 2016 wederom zelf de beoordeelde. Niets zo essentieel als zelfreflectie. De beoordeling van het RvA is gedaan vanwege imago-building en ook in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Om de RvA in zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) te evalueren, over de eerste vijf jaar van zijn zbo-bestaan. Een verrassend kijkje in de keuken van de RvA, kunnen we wel zeggen. Leerzaam ook.

Hoe zwerfinformatie een risico vormt

Hoe zwerfinformatie een risico vormt

Bij veel organisaties slingert informatie rond door medewerkers die zich niet bewust zijn van de risico’s. Zoals prints of USB-sticks die achterblijven op de werkplek.

Maar denk ook aan werknemers die hun laptop in de auto laten liggen, of bepaalde ‘workarounds’ die worden bedacht en waarmee officiële, goed beveiligde werkwijzen worden omzeild. 

Certiked zoekt bloggers!

Certiked zoekt bloggers!

Wil jij een extra podium om jouw kennis te delen?

We zoeken echte vakidioten die een grote liefde koesteren voor kwaliteitsmanagement, leiderschap, risicomanagement, informatiebeveiliging en ISO. 

“We doen niet ineens het handboek weg, omdat dat van ISO mag”

“We doen niet ineens het handboek weg, omdat dat van ISO mag”

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility, beiden onderdeel van de Goudappel Groep, zijn al jaren ISO 9001-gecertificeerd bij Certiked en hebben recentelijk  de overstap naar de nieuwe ISO 9001:2015 gemaakt.

Ook hebben zij recent een certificaat behaald voor ISO 27001 voor het informatiebeveiligingssysteem. We zijn in gesprek met de kwaliteitsmanager, Wim Dommerholt. 

Vergeet u niet op tijd over te stappen?

Vergeet u niet op tijd over te stappen?

Op 15 september 2015 werd de nieuwe norm ISO 9001:2015 vastgesteld. Daarmee ging de termijn van drie jaar in dat gecertificeerde organisaties van ISO 9001:2008 kunnen overstappen naar de nieuwe norm.

Maar de nieuwe norm is onbekend terrein en dus roept overstappen wat vragen op. Hoe kunt u de overstap goed en op tijd maken? 

Loslaten als medicijn voor betere resultaten

Loslaten als medicijn voor betere resultaten

Op donderdag 22 juni wordt de jaarlijkse Zorg en Welzijn dag georganiseerd door onze collega's van Lloyd's Register Quality Assurance.

Het thema van dit jaar is 'Zelforganisatie'. Drie bekende gastsprekers, waaronder Thom Verheggen (Ontmanagen voor managers). Ook relaties van Certiked maken we graag attent op deze sessie. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Certiked Lunch & Learn

Lunch & Learn

Regelmatig organiseren wij een kosteloze, informele Lunch & Learn bij ons op kantoor. Tijdens de lunch kunt u al uw vragen stellen en kennis delen over kwaliteitsmanagement, kennismanagement, risicomanagement en aanverwante onderwerpen. 

De eerstvolgende Lunch & Learn vindt plaats op dinsdag 20 juni 2017. Meld u nu aan! 

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer