Lloyds Certiked logo

Staar je niet blind op je sterke punten!

Staar je niet blind op je sterke punten!

Je hoort en leest het steeds vaker: ‘Focus op je sterke punten’. Die leveren energie op en bovendien is de kans op succes maximaal wanneer je in je kracht staat.

Het lijkt de ideale combinatie van inspanning en resultaat; leuke dingen doen en daar dan vervolgens mee scoren. 

Niet zo gek dat ’Focus op je sterke punten’ een managementmantra is geworden die we elkaar graag napraten. En toegegeven, je focussen op sterke punten levert inderdaad vaak kortetermijnsuccessen op en een gevoel van flow. Maar de werkelijkheid is toch wat minder rooskleurig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ga nooit op mijn sterke punten onderuit. Terwijl ik lekker in mijn flow zit, steken er geregeld zwakke punten de kop op en daar struikel ik dan over. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om er geen aandacht aan te besteden, maar die zwakke punten besteden wel steeds aandacht aan mij… Terwijl ik lekker aan het aanvallen ben en denk te gaan scoren, ga ik onderuit.

Onvoldoende aandacht besteden aan zwakke punten leidt onherroepelijk tot problemen. Als je van nature bijvoorbeeld niet zo sociaal bent aangelegd en hier bovendien niets aan doet, ontstaan er onherroepelijk problemen. Als gevolg van een gebrekkige samenwerking, misverstanden, gedemotiveerde collega’s en andere sociale issues. Hetzelfde geldt voor elk zwak punt waarvoor onvoldoende aandacht is. Of je nu te verlegen bent of juist te dominant, te weinig initiatief toont of juist té veel onderneemt, te weinig of te veel ruimte aan anderen biedt, te veel of te weinig analyseert, beïnvloedt en managet: het maakt niet uit.

Succesvol worden lukt misschien op basis van sterke punten, maar om het te blijven ontkom je er niet aan ook je minder sterke punten goed te managen. Je valkuilen graaf je goeddeels zelf! Door geregeld je focus te verleggen voorkom je blindstaren, hou je het overzicht en ontwikkel je zelfbewustzijn. Hoe dieper dit bewustzijn, hoe beter je je sterke punten leert benutten met minimale impact van je zwakke punten. En bedenk: mensen die weten wat ze nodig hebben, kunnen vaak ook de juiste vragen stellen.

 Auteur: Matthijs Vermoolen, www.vitalent.nl