Lloyds Certiked logo

Nieuw tijdperk 4.0 aangebroken voor kwaliteitsprofessional

Nieuw tijdperk 4.0 aangebroken voor kwaliteitsprofessional

Welke veranderingen hebben invloed op de kwaliteitskundige? ASQ formuleerde een top 5 Quality Management Technology Trends (Engels), zoals de volgende;

 

 

 

 •      Cloud computing is still king, but the platforms are more robust
 •      Quality is Crucial Across Organizations
 •      Quality through Project Management Processes
 •      There will be a Great Need for Visibility into Risks
 •      Analytics will continue to Drive Quality

We gaan naar Quality 4.0, waarin data-analyse ingezet wordt als fact checker. Dat brengt ons ook op de toename van het belang van de ‘zachte’ kant: moraliteit, ethiek, integriteit. Daarin zal de kwaliteitskundige zijn positie moeten kiezen en zijn inbreng hebben.

Nieuw tijdperk van data

Arend Oosterhoorn, voorzitter van de Sectie Data en Kwaliteit, stelt dat er een nieuw tijdperk is aangebroken: Industry 4.0. Deze term werd al in 2011 geïntroduceerd op de Hannover Messe. In Industry 4.0 is alles met elkaar verbonden en worden alle beslissingen genomen op basis van data. Groter gebruik van data leidt tot betere resultaten waarbij echter de snelheid van de leercycli navenant moet toenemen. De uitdaging is het moment waarop het tempo van veranderingen de snelheid van het leren kruist, zover mogelijk – eeuwig? – vooruit te schuiven.

Arend schetst dat we met onze drang naar dashboards – simpel te maken met de huidige software – ons in de praktijk verliezen in lagging indicators. We moeten ons juist richten op leading indicators: aan welke knoppen moet je draaien om het resultaat te verbeteren. De vraag is of zo dashboards niet voor verwarring zorgen. In de beperking toont zich de meester, leidt uit de strategie een beperkt aantal indicatoren af en vertaal die in projecten. Houd je vervolgens aan de ‘4 Disciplines of Execution’ (Franklin Covey, 2014) :

 1. Focus on the wildly important
 2. Act on the lead measures
 3. Keep a compelling scoreboard
 4. Create a cadance of accountability

De betekenis voor de kwaliteitskundige

Hoe zit de kwaliteitskundige in dit spel. Daarvoor geeft Arend de volgende uitgangspunten:

 • Intellectuele nieuwsgierigheid: willen weten en snappen. Hoe komen de kwaliteitseigenschappen tot stand in het proces en hoe kunnen we dat beïnvloeden. Hoe werkt het mechanisme?
 • Analysevaardigheid: de meer (en niet altijd zo moeilijke) statistische analyses. De analyse ontsluit de structuur en dynamiek in de processen vanwaar de data komen. Daar komen nu veel analysetechnieken bij.
 • Domeinexpertise: de duiding van de resultaten van analyse geeft de interpretatie daarvan voor de reële wereld. Dat betekent terug naar het praktische van het proces en wat de resulterende kwaliteit zegt.

Via de ethische kwesties die gepaard gaan met gebruik van (big) data, sluit Arend af met zijn conclusie over het verder ontwikkelen van de toegevoegde waarde van procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Hij doet de volgende aanbevelingen:

 • Kruip dichter tegen de ICT aan;
 • zorg dat je samen de data beschikbaar krijgt;
 • ontwikkel je data-analysevaardigheid;
 • leer verhalen te vertellen op basis van data;
 • meld je bij de ethische discussie.