Lloyds Certiked logo

Interne audits nieuwe stijl

Interne audits nieuwe stijl

Interne audits worden vaak beschouwd als tool van een stafafdeling. Helaas nog niet altijd als een leer- en verbeterinstrument waar iedereen zich bij betrokken voelt en als instrument dat van waarde kan zijn. De uitdaging is dan ook: hoe kunnen we hiervoor zorgen? Auditen in nieuwe stijl!

Inzicht verkrijgen, leren en verbeteren

In de praktijk zien we vaak dat een groep van auditoren wordt opgeleid, op pad gaat in de organisatie en terugkomt met een rapport met bevindingen en eventueel een aantal verbetersuggesties. Hierna wordt vanuit het management de verbeteringen bepaald en uitgezet. De medewerkers (auditees) waarbij de informatie door de auditoren is opgehaald, worden niet of nauwelijks hierbij betrokken. Terwijl zij wel de verstrekkers van de informatie zijn. Medewerkers maken zo geen onderdeel van de beoogde verandering uit. Het gevolg is dat de medewerker zich geen eigenaar voelt van de ‘bevindingen’ die uit de interne audit zijn gekomen. En zo lijkt er weinig met de verzamelde informatie te gebeuren. Maar dat is nou net wat je niet wil bereiken met interne audits. Een interne audit is namelijk bij uitstek een instrument voor leren en verbeteren!

Interne audits nieuwe stijl

Wij draaien het daarom om. Geef de teams zelf de taak om ‘mini-audits’ (op voor hun relevante onderwerpen) binnen hun team uit te voeren en laat dit coördineren en faciliteren door een kleine kerngroep van auditoren/facilitators. Interne audits hoeven niet complex te zijn. Het gaat erom dat de kennis en expertise van de medewerkers goed worden benut. En dit wordt laagdrempelig en makkelijk als we henzelf hiervoor wat eenvoudige tools geven. Op deze wijze dragen we bij aan bewustwording van medewerkers over de kwaliteit van hun werk en wordt het eigenaarschap in het continu verbeteren van het eigen (dagelijkse) werk vergroot. Daarnaast sluit deze insteek aan bij de transitie naar zelforganisatie, waar veel organisaties tegenwoordig op inzetten. Interne audits op deze wijze organiseren maakt auditen (weer) leuk en brengt medewerkers gelijk in beweging.

Auteurs: Manon Diepenmaat, Marijke Burghoorn en Cathy Snel.