Lloyds Certiked logo

Even voorstellen: Generatie Z, uw toekomstige stakeholder

Even voorstellen: Generatie Z, uw toekomstige stakeholder

Ze zijn geboren met een smartphone in hun hand. Generatie Z, nu nog lekker aan het chillen op de basisschool of het voortgezet onderwijs.

Deze belangrijke stakeholder maakt zijn opwachting op de arbeidsmarkt in 2025, ook voor uw organisatie. Wat betekent dit voor organisaties en wat wordt de rol van kwaliteitsmanagement?

Omdenken in certificeren

Omdenken in certificeren

Weerstand bij je kwaliteitssysteem? Heb jij even geluk!

Teamleider Chantal Juijn-Goossens schreef een blog in Sigma Online.

Over weerstand bij certificering en hoe je dat kunt 'omdenken' en er een positieve draai aan kunt geven.

Houd een management review met uzelf

Houd een management review met uzelf

De management review is een verplicht element in elke planning- en controlcyclus van een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Maar zo tegen de zomervakantie ben ik meer bezig met een innerlijke management review. 

In de management review stellen we vast welke informatie verzameld en geanalyseerd moet worden, waar beslissingen over genomen moeten worden en hoe de review het beste past in de jaarplancyclus.

'Het is maar waar je waarde aan hecht'

'Het is maar waar je waarde aan hecht'

'Wat is de toegevoegde waarde van ISO-certificering? Brengt het de organisatie wat ze verwachtte toen ze er mee startte? Heeft het na zo veel jaren nog toegevoegde waarde en zo ja, wat is dan die waarde?'

Om die vragen te beantwoorden kijken we naar meerdere ‘niveaus’: de toegevoegde waarde van het certificaat, van het kwaliteitssysteem en van de audit.