Lloyds Certiked logo

Draagt omdenken bij aan een succesvol kwaliteitsmanagementsysteem?

Draagt omdenken bij aan een succesvol kwaliteitsmanagementsysteem?

We zien ze nog te veel, kwaliteitsmanagement-systemen die vanuit van de formele ISO-norm zijn geschreven. Wat de normen eisen, wordt bijna 1-op-1 overgenomen in een eigen handboek.

Het is dan ook niet verrassend dat medewerkers niet warmlopen voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en zich er nauwelijks bij betrokken voelen.

Even voorstellen: Generatie Z, uw toekomstige stakeholder

Even voorstellen: Generatie Z, uw toekomstige stakeholder

Ze zijn geboren met een smartphone in hun hand. Generatie Z, nu nog lekker aan het chillen op de basisschool of het voortgezet onderwijs.

Deze belangrijke stakeholder maakt zijn opwachting op de arbeidsmarkt in 2025, ook voor uw organisatie. Wat betekent dit voor organisaties en wat wordt de rol van kwaliteitsmanagement?

Omdenken in certificeren

Omdenken in certificeren

Weerstand bij je kwaliteitssysteem? Heb jij even geluk!

Teamleider Chantal Juijn-Goossens schreef een blog in Sigma Online.

Over weerstand bij certificering en hoe je dat kunt 'omdenken' en er een positieve draai aan kunt geven.

Houd een management review met uzelf

Houd een management review met uzelf

De management review is een verplicht element in elke planning- en controlcyclus van een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Maar zo tegen de zomervakantie ben ik meer bezig met een innerlijke management review. 

In de management review stellen we vast welke informatie verzameld en geanalyseerd moet worden, waar beslissingen over genomen moeten worden en hoe de review het beste past in de jaarplancyclus.