Lloyds Certiked logo

Interne audits nieuwe stijl

Interne audits nieuwe stijl

Interne audits worden vaak beschouwd als tool van een stafafdeling. Helaas nog niet altijd als een leer- en verbeterinstrument waar iedereen zich bij betrokken voelt en als instrument dat van waarde kan zijn. De uitdaging is dan ook: hoe kunnen we hiervoor zorgen? Auditen in nieuwe stijl!

Kwaliteit door het oog van het sleutelgat

Kwaliteit door het oog van het sleutelgat

“Als-ie niet past kom je terug hè!” De schoen-/sleutelmaker zwaait me uit. Een half uurtje later ben ik inderdaad weer terug: “Hij past niet.” De schoenmaker trekt zijn wenkbrauwen op: “Heb je ’m wel in het goede sleutelgat gestoken?”

Staar je niet blind op je sterke punten!

Staar je niet blind op je sterke punten!

Je hoort en leest het steeds vaker: ‘Focus op je sterke punten’. Die leveren energie op en bovendien is de kans op succes maximaal wanneer je in je kracht staat.

Het lijkt de ideale combinatie van inspanning en resultaat; leuke dingen doen en daar dan vervolgens mee scoren. 

PDCA als dé tool voor ISO 9001:2015

PDCA als dé tool voor ISO 9001:2015

Plan–Do–Check–Act, alle kwaliteitsprofessionals kennen hem wel.

Maar kennen, wat is kennen? Is dat er over gehoord hebben? Is dat weten hoe je het uitlegt aan anderen? Of is dat er dagelijks mee werken? Zit het in je DNA?

Draagt omdenken bij aan een succesvol kwaliteitsmanagementsysteem?

Draagt omdenken bij aan een succesvol kwaliteitsmanagementsysteem?

We zien ze nog te veel, kwaliteitsmanagement-systemen die vanuit van de formele ISO-norm zijn geschreven. Wat de normen eisen, wordt bijna 1-op-1 overgenomen in een eigen handboek.

Het is dan ook niet verrassend dat medewerkers niet warmlopen voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en zich er nauwelijks bij betrokken voelen.