Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over het Keurmerk Uitvaartzorg

Wat is het Keurmerk Uitvaartzorg?

Het Keurmerk Uitvaartzorg is een voor deze sector ontwikkeld normenkader en heeft als eigenaar de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Het keurmerk is door de branchevereniging(en) ontwikkeld. In 2014 is Certiked door de SKU erkend als certificerende instantie.

Waar zorgt certificering tegen het Keurmerk Uitvaartzorg voor?

Certificering op basis van dit keurmerk zorgt ervoor dat nabestaanden zekerheid hebben over de kwaliteit van de uitvaartonderneming. Het keurmerk betekent dat de uitvaartonderneming zich periodiek laat toetsen op de zes zekerheden.

Wanneer komt een uitvaartonderneming in aanmerking voor het keurmerk?

Een uitvaartonderneming komt in aanmerking voor het keurmerk als het voldoet aan de volgende criteria:

  • Alle uitvaartondernemingen die uitvaartverzorgende diensten verlenen kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk onder de voorwaarde dat de uitvaartonderneming per jaar over minimaal 12 uitvaarten het uitvaartmanagementtraject in handen heeft (gehad). Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden die starten na een overlijdensmelding tot aan de nazorg na een uitvaart. Het gaat uitdrukkelijk niet om verzekeringen of polissen.
  • Iedere uitvaartverzorger moet per jaar minimaal 50 punten verzamelen, waarbij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd zijn. Een uitvaart uitvoeren geldt als 1 punt en het regelen van een uitvaart geldt als 1 punt. Punten die uitvaartverzorgers bij andere keurmerkbedrijven hebben behaald, mogen worden meegerekend. In maximaal 5% van de gevallen mag afgeweken worden van de 50-punteneis (afwijkingen dienen als zodanig gemarkeerd te zijn en makkelijk in te zien door de auditor).

Hoe kan de uitvaartonderneming zich voorbereiden op de audit?

Ter voorbereiding op de audit vragen wij u een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  1. Hoeveel uitvaarten hebben de uitvaartverzorgers in het afgelopen jaar verzorgd? Indien van toepassing kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen regelen en verzorgen van een uitvaart.
  2. Wat was de gemiddelde KTF-score (klanttevredenheidsscore) in het afgelopen jaar?
  3. Hoeveel bedroeg het percentage retour ontvangen KTF's (klanttevredenheidsformulieren) waarop de KTF-score is gebaseerd? Met andere woorden: hoeveel KTF's zijn verstuurd en hoeveel zijn er ingevuld retour ontvangen?
  4. Hoeveel klachten zijn in het afgelopen jaar ontvangen? Hoeveel van deze klachten hadden betrekking op een verzekering (deze tellen niet mee voor het keurmerk)?

Daarnaast bereidt u zich voor op de audit door het handboek van het Keurmerk Uitvaartzorg door te nemen en te zorgen dat u aan de eisen voldoet. Voor het handboek kunt u contact opnemen met de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Tijdens de audit wordt het voldoen aan de eisen getoetst èn wordt vastgesteld of sprake is van een 'sluitend systeem' voor de registratie van het aantal uitvaarten, verstuurde en retour ontvangen KTF's, en klachten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over certificering tegen het Keurmerk Uitvaartzorg door Certiked of wilt u een offerte ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer