Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over het ISO certificaat

Ons certificaat loopt tot juli. Kunnen we het herbeoordelend onderzoek na de vakantie (dus in september) plannen?

Nee, het onderzoek vindt normaliter twee maanden voordat het certificaat afloopt plaats. In elk geval vóór de vervaldatum van het certificaat. Op die manier heeft u tijd genoeg om eventuele bevindingen die hercertificering belemmeren, op te lossen.

De hercertificering moet in het geheel afgerond zijn, dus inclusief rapportage, opvolging en certificatiebeslissing, als u wilt dat het nieuwe certificaat aansluit qua cyclus op het bestaande certificaat.

Als u de hercertificering niet afrondt voor de vervaldatum van het certificaat, is het mogelijk dat u de certificering opnieuw moet doorlopen met een fase één en fase twee onderzoek.

Hoe lang is ons certificaat geldig?

Uw certificaat is drie jaar geldig, vanaf het moment dat het certificaat ondertekend wordt. Normaliter is dit enkele weken na het fase twee onderzoek.

Hoe kan en mag ik ons Certiked certificaat gebruiken?

U mag uw certificaat uiteraard volop promoten, bijvoorbeeld door het in uw pand een mooi plaatsje te geven. Maar u mag het ook vermelden op alle externe communicatiemiddelen, zoals uw website, nieuwsbrieven, briefpapier en dergelijke. Voor het gebruik van ons logo gelden voorwaarden, die u hier kunt raadplegen.

Onze opdrachtgever vraagt een gewaarmerkt certificaat: wat is dat en wat is het nut daarvan?

Een gewaarmerkt certificaat is een kopie van het door ons ondertekende certificaat, voorzien van een nieuwe datum en handtekening. Dit geeft opdrachtgevers zekerheid dat uw certificaat nog steeds geldig is. Wij zetten onze vraagtekens bj het nut hiervan, uw opdrachtgever kan immers ons certificatieregister raadplegen en daaruit opmaken dat uw certificaat nog geldig is.

Wat voor certificaat ontvangen wij als we door Certiked worden gecertificeerd?

Afhankelijk van de standaard waar u tegen getoetst wordt, ontvangt u van ons een certificaat. Voor de toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen gebruiken wij ons Certiked Model als leidraad, u ontvangt echter een ISO 9001 certificaat. Deze certificaten worden uitgegeven met het logo van de Raad voor Accreditatie. Andere, branchegebonden regelingen zijn veelal niet geaccrediteerd.

Wanneer komen we in aanmerking voor het certificaat?

Voor ISO-certificaten geldt dat u tijdens het fase één onderzoek potentiële bevindingen krijgt: als u de potentiële non conformity niet oplost en in fase twee wordt de non conformity vastgesteld, dan kunt u alleen een certificaat ontvangen als het een minor non conformity is (een aanmerking) en als de teamleider uw oorzaakanalyse, reikwijdte en oplossingsrichting accepteert. Met een major non conformity (tekortkoming) kunt u niet certificeren. In dit geval bespreekt u met de teamleider wat de vervolgstappen zijn om alsnog in aanmerking te komen voor het certificaat.

Als u al ISO 9001 gecertificeerd bent en u krijgt een major of minor non conformity, behoudt u in eerste instantie uw certificaat. Elke bevinding dient u dan op te volgen met een oorzaakanalyse, reikwijdte en oplossingsrichting. Als de teamleider uw opvolging accepteert, dan behoudt u het certificaat. Mits het positieve advies van de teamleider door de certificatiebeslisser wordt overgenomen.

Wat houdt schorsing in?

Uw ISO-certificaat wordt geschorst als u niet (tijdig) de major non conformities oplost of wanneer u geen controleonderzoek afneemt. U kunt ook vrijwillig verzoeken om schorsing. Bij een schorsing is uw certificaat (tijdelijk) niet geldig. Als u de schorsing niet oplost binnen de door Certiked aangegeven termijn, wordt uw certificaat ingetrokken.

Eventueel kan het toepassingsgebied van de certificering worden beperkt. In de meeste gevallen zal de schorsing niet langer dan zes maanden duren. Na deze zes maanden volgt intrekking.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer