Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over onderzoeken door Certiked

Hoeveel tijd zit er tussen de verschillende onderzoeken?

Tussen de proefbeoordeling en de beoordeling zit maximaal zes maanden.

Na de beoordeling volgt jaarlijks een nieuw onderzoek, dat in dezelfde maand als de beoordeling plaats vind.

Hoe kan ik me als kwaliteitsmanager voorbereiden op een audit?

Het is aan te raden uw collega's, die betrokken zijn in het onderzoek, te informeren: zorg dat iedereen weet wat er gaat gebeuren, dat ze nog even een blik werpen op het kwaliteitssysteem, en stel ze ook gerust. Ze hoeven alleen maar over hun werk te praten met de beoordelaar.

U kunt zelf alle belangrijke systeemonderdelen nog even nalopen, bijvoorbeeld: is de interne auditcyclus doorlopen? Zijn documenten actueel? Is het proces van de management review werkend?

U kunt ook een uitgebreidere voorbereiding treffen, en op basis van het Certiked Model een zelfevaluatie uitvoeren.

Hoe kan ik me als auditee voorbereiden op een audit?

Wees gerust, u hoeft absoluut niet de ISO norm of ons Certiked Model uit het hoofd te kennen. Wel is het raadzaam dat u nog even kijkt met welke onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem u te maken heeft.

De Certiked beoordelaar vraagt u naar uw werkzaamheden, naar uw projecten, naar bijvoorbeeld de manier waarop u uw ervaringen deelt met collega's en bijvoorbeeld naar de beoordelingssystematiek in uw organisatie.

Komen alle onderwerpen aan de orde tijdens ieder onderzoek?

Nee, niet elk onderwerp van het Certiked Model komt in elk onderzoek aan de orde. Veelal worden facetten van het onderwerp Hulpbronnen eens per twee jaar getoetst

Wij hebben nooit een aanmerking of tekortkomingen. Moet er dan toch elk jaar een controleonderzoek plaatsvinden?

De internationale normen zijn duidelijk: een jaarlijks onderzoek is verplicht. Ook als u nooit aanmerkingen of tekortkomingen heeft. Wel kunt u in samenspraak met de teamleider specifieke onderwerpen of thema's afspreken, die tijdens het onderzoek worden meegenomen.

Is het mogelijk om bepaalde thema's af te spreken voor een onderzoek?

Uiteraard. In voorbereiding op het onderzoek wordt u gevraagd of u nog aspecten heeft waarvan u wilt dat wij ze toetsen. U kunt dan bijvoorbeeld aan thema's denken specifiek voor uw organisatie, maar ook aan branchegebonden thema's. Voor de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact opnemen met uw teamleider.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer