Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over het beoordelend team

Hoe wordt het onderzoeksteam van Certiked voor onze organisatie vastgesteld?

Op basis van de kwalificaties van de beoordelaars, wordt het onderzoeksteam samengesteld. Kwalificaties hebben onder andere betrekking op kennis/ervaring in een branche en de mate van complexiteit van de te toetsen organisaties.

We hadden een goede werkrelatie met de beoordelaar die ons al enkele jaren toetst. Waarom komt er dit jaar een andere beoordelaar?

Het is voor u niet prettig als u elk jaar een nieuwe beoordelaar ziet, die u weer moet uitleggen wat u doet en hoe u dat georganiseerd heeft. Echter, als een beoordelaar u te goed leert kennen, bestaat het risico dat hij of zij zaken niet meer voldoende objectief beoordeelt. Om die reden verversen wij met enig regelmaat uw onderzoeksteam. Wat echter voorop staat, is dat de kennis over uw organisatie die wij hebben opgedaan, behouden blijft. Er is dan ook altijd sprake van een goede overdracht.

Wij hebben geen goede werkrelatie met onze beoordelaar. Kunnen wij iemand anders krijgen?

In eerste instantie gaan wij ervan uit, dat inhoudelijke discussies tussen u en onze beoordelaars erbij horen: u hoeft het niet per definitie direct met elkaar eens te zijn. Dat is wat ons betreft 'professional eigen'.  Echter, als u de verstandhouding met onze beoordelaar niet als productief en positief ervaart, dan zoeken wij graag naar een geschikte vervanging. Neemt u in dit geval vooral contact op met ons bureau.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer