Lloyds Certiked logo

Een klacht over een klant van Certiked

Een ISO 9001 certificaat geeft nog geen garantie dat de dienstverlening van een organisatie 100% naar uw tevredenheid is. Als u niet tevreden bent, dan kunt u bij de organisatie zelf een klacht indienen. U mag er dan van uit gaan dat men er alles aan doet om u alsnog tevreden te stellen.

Als dat niet zo is en u bent niet tevreden over de manier waarop er met uw klacht is omgegaan? Als het een door Certiked gecertificeerde organisatie is, dan kunt u uw klacht bij ons indienen.

Wij onderzoeken de doorlopen procedure, maar onthouden ons daarbij van inhoudelijke inmenging. Wij beoordelen het proces: is uw klacht volgens procedure van onze klant afgehandeld? Wij informeren u ten slotte over het einde van de klachtenbehandeling. Lees hier onze klachtenprocedure. 

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer