Lloyds Certiked logo

Disclaimer

Deze website www.Certiked.nl wordt beheerd door Certiked, onderdeel van Lloyd's Register Nederland BV. Certiked behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop inclusief de privacy policy geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op www.Certiked.nl zijn bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Certiked een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website. Uiteraard kunt u wel naar onze website linken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door Certiked zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Certiked garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. Bovendien behoudt Certiked zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.Certiked is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Hyperlinks

De website www.Certiked.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Certiked. Dit betekent niet automatisch dat Certiked verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Certiked is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Certiked biedt dergelijke links slechts aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer