Lloyds Certiked logo

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een vertaling van de norm ISO 9001 : 2008 naar het speciaal onderwijs. De KSO is ontwikkeld onder andere door het Lecso en is van toepassing voor scholen in het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, (V)SO. U kunt de KSO gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • Het uitvoeren van een nulmeting op uw organisatie en uw kwaliteitssysteem;
  • Het voeren van een interne discussie over mogelijke verbeteringen in uw organisatie;
  • De inrichting van een kwaliteitssysteem;
  • De uitvoering van een externe audit, die u bij een positief resultaat een ISO 9001-certificaat en een KSO-certificaat oplevert.

In dit filmpje van het Lecso wordt de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs toegelicht. Voor vragen en meer informatie kunt u onze veelgestelde vragen raadplegen en uiteraard komen wij graag met u persoonlijk in gesprek.

Lees ook het artikel over de certificering van Stichting Altra en van het Hoenderloo College

wordle kso 2

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer