Lloyds Certiked logo

Certiked Model voor Kennismanagement

Certiked Model voor KennismanagementKennis is waar het om draait in uw organisatie. En die kennis zit vaak in de hoofden van professionals

Hoe gaat u daar mee om? Hoe zorgt u voor collectieve kennisopbouw? En hoe regelt u het actueel en toegankelijk blijven van kennis?

Het Certiked Model voor Kennismanagement is bedoeld als hulpmiddel bij het opzetten van een kennismanagementsysteem en kan gebruikt worden als verdieping op een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem. U kunt het Certiked Model voor Kennismanagement bij ons aanvragen.

Over het model is een artikel verschenen in Kwaliteit in Bedrijf in oktober 2012 en in december 2012 is een artikel over twee pilots met het model gepubliceerd in Sigma.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer