Lloyds Certiked logo

Basiserkenning Onderwijsadvies

EDventure logoIn nauwe samenwerking met EDventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus, heeft Certiked een toetsingskader ontwikkeld voor kleinere bureaus. Het behalen van een certificaat voor de Basiserkenning Onderwijsadvies levert deze bureaus, in combinatie met een CEDEO-erkenning, het Keurmerk Onderwijsadvies van EDventure op.

Een andere aanpak

De manier van toetsen en certificeren komt overeen met ISO 9001-certificatie: het certificaat is drie jaren geldig en elk jaar wordt een controleonderzoek uitgevoerd. Een groot verschil is dat organisaties eerst een zelfevaluatie moeten uitvoeren en acties moeten bepalen. Het zwaartepunt van de onderzoeken komt daarmee meer bij de organisatie zelf te liggen. Certiked kijkt dan vooral of de zelfevaluatie ervoor zorgt dat de organisatie aan de eisen van de Basiserkenning voldoet.

Voor wie?

Voor de Basiserkenning Onderwijsadvies komen onderwijsadviesbureaus in aanmerking met minder dan tien medewerkers en met een bruto omzet van minder dan € 1.000.000 per jaar. Heeft u interesse? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer