Lloyds Certiked logo

IJsselgroep Educatieve Dienstverlening (ED) en Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

Adresgegevens 2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn

www.ijsselgroep.nl

Scope

Het geven van advies en ondersteuning in voorschools, primair en voortgezet onderwijs op het gebied van:

  • Onderwijs en educatie;
  • Schoolontwikkeling;
  • Het versterken van de zorgstructuur in de school;
  • Pedagogisch handelen;
  • Innovaties in het onderwijs, leerlingenzorg en schoolmanagement;
  • Het verzorgen van individuele leerlingenzorg in het primair en voortgezet onderwijs;
  • Vaststellen en behandelen van ernstige enkelvoudige dyslexie bij leerlingen in het voortgezet en primair onderwijs;
  • Het verzorgen van basis ggz (BGGZ);
  • Het verzorgen van specialistische ggz (SGGZ).
Soort certificaat ISO 9001:2015
Status certificaat Geldig
Branche Onderwijsadvies
 

Log eerst in om uw onderzoeksrapporten te downloaden

IJsselgroep Psychologische Dienstverlening    logo IJsselgroep PD

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer